Kontakt oss

For å få lagt inn informasjon på nettstaden, eller har du andre innspel, kontakt redaktør Rolf Magnus Orø.


Den Digitale Kulturscena


Redaktør for nettstaden
Rolf Magnus Orø
Tlf: 913 28 049
E-post: post@rolforo.no

Lyd & Sceneproduksjon AS

Dagleg leiar, Jan Espen Ramstad
Tlf: 909 41 260
E-post: janespen@lyd1.no
Web: www.lyd1.no

Den Digitale Kulturscena