Om den Digitale Kulturscena

Denne nettstaden er blitt til etter eit ønske om å samle digitale kulturopplevingar frå Møre og Romsdal. Målet er at publikum skal få ein oversikt over kva kulturtilbod som er tilgjengeleg for dei, med lenker til opplevingane. Produsentar skal kunne presentere sine tilbod, gratis.
Nettstaden er støtta av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vi som står bak ideen om nettstaden, og drifter den, er Lyd & Sceneproduksjon AS, Kick Lys & Sceneproduksjon og Orø MusikkTeaterTenester. Rolf Magnus Orø er ansvarleg redaktør.

Den Digitale Kulturscena