Litteratur

Arrangør:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde bibliotek, Rauma folkebibliotek, Sykkylven bibliotek, Ulstein bibliotek og Vestnes folkebibliotek

Edvard Hoem på Veøya

I denne filmen møter vi forfattaren Edvard Hoem som fortel og les frå boka Jordmor på jorda, som kom ut i 2018. Filmen vart det gjort opptak til på Veøya i Molde kommune ein sommardag i 2020.

Hovudpersonen i boka, Marta Kristine Nesje, gjekk i 1821 den lange vegen frå Romsdal til Christiania for å bli jordmor, medan tre barn og mannen hennar, Hans Nesje, venta på henne heime. Etter ni månader på jordmorskule gjekk ho heim igjen, og ho var i livets teneste i meir enn femtiår.

Veøya er ikkje tilfeldig valt som lokasjon for denne filmen. Som ung mor var nemleg Marta Kristine tenestejente på Veøy prestegard. Av presten fekk ho ei bok som skulle forandre livet hennar. I denne boka las ho kvar ledige kveldsstund.

Ut frå få historiske fakta skriv Edvard Hoem fram livet i bygdene ved Romsdalsfjorden med stor dikterisk kraft. Dette er ikkje berre ei forteljing om framveksten av det viktige jordmoryrket, men òg ei påminning om at lykka og tragedien bur nær kvarandre, og at den store kjærleiken kan bli ei tyngande bør. Med boka «Jordmor på jorda. Huset under Blåhammaren» fekk Edvard Hoems slektskrønike, som opnar med Slåttekar i himmelen (2014), eit dramatisk forspel. Marta Kristine og Hans Nesje er stammor og stamfar til den store etterslekta vi møter der.

Edvard Hoem (f. 1949) debuterte i 1969 og har sidan vore svært produktiv som romanforfattar, dramatikar, salmediktar og Shakespeare-gjendiktar. For Kjærleikens ferjereiser (1974), Prøvetid (1984), Ave Eva (1987) og Mors og fars historie (2005) vart han innstilt til Nordisk Råds litteraturpris. For Mors og fars historie fekk han Melsomprisen og Petter Dass-prisen, og han vart òg innstilt til Kritikerprisen. Frå 2009–2013 gav Hoem ut biografien om Bjørnstjerne Bjørnson i fire band. I 2011 vart Hoem tildelt statsstipend og i 2013 fekk han Språkprisen. I 2014 gav Hoem ut Slåttekar i himmelen, første band i den best seljande romanserien om slekta frå Romsdal. Dei fire bøkene, Slåttekar i himmelen (2014), Bror din på prærien (2015), Landingen har sett (2016) og Liv andre har levd (2017), har eit opplag på over 500.000.

I 2019 vart Edvard Hoem tildelt Brages heiderspris, og i 2020 vart han utnemnt til Kommandør av St. Olavs Orden for innsatsen sin for norsk litteratur og kulturarv. (Kjelde: Forlaget Oktober)

Dette er fjerde og siste film i serien med digitale produksjonar med litteratur og forfattarar frå Møre og Romsdal. Håpar de har hatt glede av å sjå dei første filmane. Det er Møre og Romsdal fylkesbibliotek i samarbeid med folkebibliotek i fylket som står bak film-serien, med støtte frå Nasjonalbiblioteket.

Foto av Edvard Hoem: Paal Audestad

Videoen er produsert av Lyd & Sceneproduksjon AS for Møre og Romsdal fylkeskommune