Litteratur

Teater

Arrangør:
Høgskolen i Molde

Forskingsdagane 2020 - Brukarbehov hos personar med demens

Video om brukarbehov hos personar med demens. programmet er eit av fleire digitale program i samanheng med Forskingsdagane 2020, som har "hjenen" som tema.

Forskingsdagane 2020 har "hjernen" som tema. Eit av programinnslaga ved Høgskolen i Molde, er handlar om brukarbehova til personar med demens. Forskar Anne Marie Mork Rokstad forelte om eit forskingsprosjekt rundt temaet. Skodespelaren Gøril Haukebø les dikt skrevet av personar med demens.
Sjå gjerne også ein video som fortel kva demens er. Den er laga av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Videoen finn du her.

Opptaka av opplesing og musikk er gjort av Lyd og Sceneproduksjoner AS og produsent Rolf Magnus Orø.
Programmet er produsert i samarbeid med Høgskolen i Molde med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Her finn du fleire programpostar frå Forskingsdagane 2020 i Molde