Litteratur

Teater

Musikk

Arrangør:
Høgskolen i Molde

Forskingsdagane 2020 - Om demens og kunst

Personar med demens og deira pårørande. Kan kunst være eit godt reiskap for forståing og dialog?

Forskingsdagane 2020 har "hjernen" som tema. Eit av programinnslaga ved Høgskolen i Molde, er eit gjensyn med forskinga rundt spørsmålet om kunst kna være eit godt reiskap for større forståing og dialog med pårørande til personar mewd demens. Her møter vi først skodespelaren Gøril Haukebø som les eit utdrag frå Melankolia II av Jon Fosse. Musikrane heiter PÅl Austens (sax) og Isak Austnes Brekken (piano).
Etter opplesinga møter vi forskar Else Lykkeslet som fortel om forskingsprosjektet.

Opptaka av opplesing og musikk er gjort av Lyd og Sceneproduksjoner AS og produsent Rolf Magnus Orø..
Programmet er produsert i samarbeid med Høgskolen i Molde med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Her finn du fleire programpostar frå Forskingsdagane 2020 i Molde